2022-28-3

ЖУРНАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ, 2022, Том 28, № 3

24 7

АСОЦІАЦІЯ ЧАСТОТИ МУТАЦІЙ ГЕНА SF3B1 У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ЛІМФОЦИТАРНУ ЛЕЙКЕМІЮ ЗІ СТРУКТУРОЮ В-КЛІТИННОГО РЕЦЕПТОРА А. А. Чумак, Н. І. Білоус, І. В. Абраменко, І. С. Дягіль, З. В. Мартіна …… 427-434

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ВІТАМІНОМ D ПРИ ЮВЕНІЛЬНОМУ ІДІОПАТИЧНОМУ АРТРИТІ Антипкін Ю. Г., Омельченко Л. І., Муквіч О. М. …… 435-445

ОСОБЛИВОСТІ ГУМОРАЛЬНОГО ТА ЛОКАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ У ЖІНОК З ГІПЕРПРОЛІФЕРАТИВНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ МАТКИ ТА БЕЗПЛІДНІСТЮ О. В. Трохимович, А. Г. Корнацька, Г. В. Чубей, О. Ю. Борисюк ……. 446-453

ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ДИНАМІКА НЕВРОЛОГІЧНИХ ПОРУШЕНЬ ПІСЛЯ COVID-19 ІНФЕКЦІЇ  Є. Г. Педаченко, М. І. Лісяний …… 454-465

РІВЕНЬ КОПЕПТИНУ У ХВОРИХ З ДІАБЕТИЧНОЮ НЕФРОПАТІЄЮ З ПОЛІМОРФІЗМОМ ГЕНА АСЕ А.О. Несен, П.С. Семенових, К.О. Савічева, В.Ю. Гальчінська, В.А. Чернишов …… 466-478

РЕТРОСПЕКТИВНА ОЦІНКА ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА COVID-19 І ВАКЦИНАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ НАМН УКРАЇНИ В.І. Цимбалюк, Д.А. Базика, А. А. Чумак ….. 479-490

logo namn


© Національна академія медичних наук України, 2003-2019.