ЖУРНАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ, 2019, Том 25, № 3

Цимбалюк В.І., Антипкін Ю.Г., Базика Д.А., Богданова Л.О., Ковзун О.І., Малишевська Є.М., Маркович І.Г., Медведовська Н.В., Мельник Г.П., Міхньов М.Д. Стан та перспективи розвитку фундаментальних досліджень у наукових установах Національної академії медичних наук України : 245 -252

Заболотний Д.І., Гончарук В.В., Руденко А.В., Саприкіна М. М., Болгова О. С. Питна вода. Мікроскопічні гриби. Мікотоксини (огляд літератури) : 253 -259

Резнікова О.Г., Сачинська О.В., Лимарєва А.А. Вікова динаміка змін статевої поведінки й андрогенного статусу в самців щурів, спричинених пренатальною експозицією до низьких доз дибутиліталату : 260 - 267

Узленкова Н. Є. Нові фармакологічні засоби радіаційного захисту (огляд літератури) : 268 -277

Фещенко Ю. І., Литвиненко Н. А., Погребна М. В., Сенько Ю. О., Процик Л. М., Чоботар О. П., Боророва О. Л., Патюк Ю. О. Алгоритм призначення скорочених 12-місячних режимів лікування на основі лінезоліду для хворих на туберкульоз з пре-розширеною резистентністю МБТ : 278 - 284

Тронько М. Д., Маньковський Б. М., Попова В. В., Зак К. П. Концентрація діабетасоційованих автоантитіл до острівцевих автоантигенів (IA-2A, GADA, IAA), рівні базальної і постпрандіальної глікемії та секреторний стан базального й стимкльованого С-пептиду в доклінічному періоді розвитку ЦД 1 типу в дітей та підлітків як імунологічні, метаболічні та гормональні предиктори клінічного дебюту захворювання : 285 - 295

Рудик Ю. С., Пивовар С. М., Бондар Т. М., Лозик Т. В. Деякі аспекти впливу поліморфізму гена β1-адренорецепторів на перебіг серцевої недостатності : 296 - 305

Усенко О. Ю., Копчак В. М., Ничитайло М. Ю., Дувалко О. В., Ханенко В. В., Трачук В. І., Хомяк А. І. Сучасні принципи хірургічного лікування хронічного панкреатиту : 306 -312

Кутасевич Я. Ф., Олійник І. О., Іщейкін К. Є., Білозоров О. П., Маштакова І. О., Зіміна Т. В., Супрун К. Г., Чеховська Г. С. Сучасний погляд на діагностику та лікування оніхомікозів (огляд літератури) : 313 -320

Поворознюк В. В., Дзерович Н. І. Саркопенія (огляд літератури) : 321 -331

Рейзвіх О. Е., Шнайдер С. А., Анісімова Л. В. Динаміка зміни рівня поширеності й інтенсивності карієсу та захворювань пародонту в дітей 6–15 років м. Чорноморськ за 9 років спостереження : 332 - 336

Полька Н. С., Гозак С. В., Єлізарова О. Т., Станкевич Т. В., Парац А. М. Новітній підхід до оцінювання здоров’я підлітків у гігієнічних дослідженнях : 337 -339

Toropin V. M., Murashevych B. V., Stepanskyi D. O., Toropin M. V., Kremenchutskiy H. M., Burmistrov K. S. New forms of immobilized active chlorine and its potential applications in medicine Awards) : 340 - 352

Караченцев Ю. І. Сто років вітчизняній ендокринології (до 100-річчя ДУ «Інститут проблем ендокринної патології iм. В. Я. Данилевського НАМН України») : 353 -357

ХХ Національний конгрес кардіологів України (Київ, 25–27 вересня 2019 року) : 358 - 361

VII Міжнародний конгрес неонатологів України «Досягнення і виклики у виходжуванні недоношених дітей в Україні» (Київ, 26–27 вересня 2019 року) : 362 - 363

Академіку НАМН України П. Д. Фоміну – 80 років : 364

Члену-кореспонденту НАМН України С. Б. Арбузовій – 65 років : 365

Члену-кореспонденту НАМН України В. І. Лупальцову – 80 років : 366

Члену-кореспонденту НАМН України Л. В. Новицькій-Усенко – 85 років : 367

Члену-кореспонденту НАМН України Ю. М. Соколову – 70 років : 368

logo namn


© Національна академія медичних наук України, 2003-2019.