№ 2021 - 27 - 3

ЖУРНАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ, 2021, Том 27, № 3

обкладинка журналу АМНУ

Теоретична медицина

Писарук А. В., Кошель Н. М. Біологічний вік: методологія визначення.

Клінічна медицина

Кутасевич Я. Ф., Джораєва С. К., Соболь Н. В., Гончаренко В.В., Щербакова Ю. В., Іванцова О. К., Щоголєва О. В., Олійник О. І. Експериментальне вивчення впливу мазі з мупіроцином на полірезистентні клінічні штами S.aureus, ізольовані від хворих на алергодерматози.

Жабченко І. А., Сюдмак О. Р., Коваленко Т. М., Бондаренко О. М., Ліщенко І. С., Геревич Н. В.

Вагітність у жінок старшого репродуктивного віку: стан проблеми, особливості перебігу, перинатальні наслідки.

Лазоришинець В. В., Руденко А. В., Ісаєнко В. В., Конопльова Ю. Л., Вітовський Р. М. Досвід хірургічного лікування злоякісних пухлин серця.

Речкіна О. О., Стриж В. О., Руденко С. М. Оцінка рівня контролю бронхіальної астми у підлітків.

Альтман І. В., Щеглов Д. В. Ангіографічні критерії диференційної діагностики гемангіом та артеріовенозних мальформацій різної локалізації.

Профілактична медицина

Сердюк А. М., Полька Н. С., Медведовська Н. В., Стовбан І. В., Квач М. Д. Аналіз ініціатив нормативно-правового забезпечення формування, збереження та зміцнення репродуктивного здоров’я.

Історія медицини

Мінухін В. В., Скляр Н. І., Медведовська Н. В., Малишевська Є. М., Колотова Т. Ю 135-річна історія та сучасність ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Національної академії медичних наук України»

Коментарі та рецензії

Антипкін Ю. Г Рецензія на монографію О.Є. Абатурова, А.О. Нікуліної «Метаболічно асоційована жирова хвороба печінки у дітей»

 

logo namn


© Національна академія медичних наук України, 2003-2019.